Skip Navigation Links
Trang chủ
Lĩnh vực
Thời sự tin tức
Tổ chức
Dịch vụ
Email
Facebook BKVN
Liên lạc


Dịch vụ


Domain - Host


 
HOSTING Không giới hạn băng thông cho tên miền Quốc tế. (Áp dụng từ 01/07/2012)
HOSTTING Không giới hạn băng thông, 100Mb dung lượng lưu trữ

Giá: 105.000 VNĐ.

Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% - Tỷ giá tính theo tỷ giá ngoại tệ hiện tại trên thị trường.

- Server đặt tại

- Nhà sản xuất server

- Hệ điều hành

Windows Server 2008

- Hổ trợ

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

- Database

Microsoft SQL Server 2005

- Dung lượng

100 Mb

- Băng thông

không giới hạn

- 10 Email

Hổ trợ từ Google theo tên miền (Tham khảo)

 

HOSTTING Không giới hạn băng thông, 300Mb dung lượng lưu trữ

Giá 210.000 VNĐ.

Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% - Tỷ giá tính theo tỷ giá ngoại tệ hiện tại trên thị trường.

- Server đặt tại

- Nhà sản xuất server

- Hệ điều hành

Windows Server 2008

- Hổ trợ

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

- Database

Microsoft SQL Server 2005

- Dung lượng

300 Mb

- Băng thông

không giới hạn

- 10 Email

Hổ trợ từ Google theo tên miền (Tham khảo)


C�C TIN KH�C:


Website đã thực hiện


Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học

Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học


Nguyễn Phước Tộc VN


Nguyễn Phúc Tôn phả


Phòng khám Đa khoa Sài Gòn