Skip Navigation Links
Trang chủ
Lĩnh vực
Thời sự tin tức
Tổ chức
Dịch vụ
Email
Facebook BKVN
Liên lạc


Dịch vụ


Domain - Host


 
Đổi passwork yahoo messenger

Đơn giản lắm, chỉ cần các bạn làm theo các bước sau là có thể đổi được pass thôi :

Bước 1: đăng nhập vào yahoo messenger chọn Messenger > My Accout Info

Bước 2 : Điền pass yahoo hiện tại của bạn để yahoo xác nhận bạn là chủ nick này

Bước 3 : nhấn vào nút change your passwork

Bước 4 : Điền ô 1 là pass hiện tại (pass cũ).2 ô sau điền pass mới (2 pass giống nhau) và SAVE là xong.

Để tạo bảo mật cao hơn, làm theo những bước sau:

Thêm một địa chỉ email, thay đổi các câu hỏi bảo mật.

Tạo một số điện thoại liên kết với nick Yahoo. 

Tạo con dấu đăng nhập: (Như hình dưới đây của baoky).

 


C�C TIN KH�C:


Website đã thực hiện


Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học

Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học


Nguyễn Phước Tộc VN


Nguyễn Phúc Tôn phả


Phòng khám Đa khoa Sài Gòn