Skip Navigation Links
Trang chủ
Lĩnh vực
Thời sự tin tức
Tổ chức
Dịch vụ
Email
Facebook BKVN
Liên lạc


Dịch vụ


Domain - Host


 
Cách đổi passwork cho Gmail
* Cách 1:
1) Đăng nhập vào tài khoản gmail.
2) Chọn Settings nằm ở góc trên bên phải
3) Trong phần Language, bạn chọn "Tiếng Việt" để dễ sử dụng hơn
4) Nhấn Save Changes, chọn Yes nếu có thông báo xuất hiện
5) Chữ Settings bây giờ đã dổi thành Cài đặt, nhấp vào Cài đặt
6) Trong phần cài đặt, thầy cô chọn thẻ Tài khoản
7) Nhấp vào chữ Cài đặt tài khoản Google
8) Một trang web mới xuất hiện, thầy cô nhấp vào chữ Đổi mật khẩu hoặc đổi câu hỏi bảo mật
9) Nhập mật khẩu cũ, và nhập 2 lần mật khẩu mới, nhấn nút Lưu.

* Cách 2:
Có thể không cần thực hiện các bước trên mà chỉ cần vào trang web sau:
https://www.google.com/accounts/ManageAccount

1) Đăng nhập (Sign in) vào tài khoản gmail
2) Thầy cô nhấp vào chữ Change password (Đổi mật khẩu)
3) Nhập Current password ( mật khẩu cũ), và nhập 2 lần New password (mật khẩu mới) và Confirm new password , nhấn nút Save (Lưu).

C�C TIN KH�C:


Website đã thực hiện


Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học

Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học


Nguyễn Phước Tộc VN


Nguyễn Phúc Tôn phả


Phòng khám Đa khoa Sài Gòn