Skip Navigation Links
Trang chủ
Lĩnh vực
Thời sự tin tức
Tổ chức
Dịch vụ
Email
Facebook BKVN
Liên lạc


Dịch vụ


Domain - Host


 
Bóng nắng, bóng râm
 
Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
 


- Nhà ngoại ở cuối con đê.
 

Trên đê chỉ có mẹ, có con
 

Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
 

- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
 

Con cố.
 

Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
 

- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
 

Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
 

Trời vẫn nắng, vẫn râm...
 

...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.
 

C�C TIN KH�C:
• Nghĩa Tình
• Xứ lạ quê người
• Tết
• Ngậm ngùi
• Vòng cẩm thạch - Jang My
• Bàn tay


Website đã thực hiện


Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học

Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học


Nguyễn Phước Tộc VN


Nguyễn Phúc Tôn phả


Phòng khám Đa khoa Sài Gòn